Wednesday, October 12, 2005

touch


sadyang makapangyarihan ang pagdama..

.. ng pagmamahal.
.. ng pagkalinga.
.. ng tibay ng pagkakaibigan.

hindi mo lang alam kung gaano ako nanabik na makita kang muli.
nais ko sanang yakapin ka nang mahigpit.
kung maaari lamang na hindi ka na lalayo pa.

naamarie, mellamin...

No comments:

Post a Comment